CHttpServerContext::m_bSendHeaders

Uwagi

Flagę logiczną, która określa, czy usługi MFC automatycznie wysyła nagłówków w odpowiedzi HTTP. Kiedy MFC konstrukcje CHttpServerContext, ustawia m_bSendHeaders do Prawda. Jeśli m_bSendHeaders jest ustawiona na wartość FALSE, nagłówki nie są wysyłane. Pomijanie automatyczne nagłówki jest użyteczna, jeśli chcesz zachować połączenie aktywności lub chcesz utworzyć własne nagłówki za pomocą CHttpServer::AddHeader.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServer::AddHeader

Index