CHttpServerContext::CHttpServerContext

CHttpServerContext (EXTENSION_CONTROL_BLOCK * pECB );

Parametry

pECB

Wskaźnik do struktury danych EXTENSION_CONTROL_BLOCK.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas budowy obiektu CHttpServerContext.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index