Członkowie klasy CHttpServer

Konstruktor

CHttpServer Obiekt CHttpServer.

Overridables

CallFunction Wyszukuje i wykonuje odpowiednią funkcję skojarzonej z poleceniem w adresie URL
OnParseError Konstruuje opis błędu zwracane do klienta.
OnWriteBody Ponownie zapisuje dane do klienta.
HttpExtensionProc Używa funkcji wywołania zwrotnego w celu odczytu danych klienta oraz decyduje, jakie działania podjąć.
GetExtensionVersion Pobiera numer wersji, że rozszerzenie DLL opiera się na.
ConstructStream Obiekt CHtmlStream.
TerminateExtension Zapewnia bezpieczny sposób oczyścić wątków i zakończyć działalność typu zamknięcia.

Atrybuty

StartContent Wstawia otwierających tagów HTML na obiekt CHtmlStream zwracane do klienta. Zastąpić można zmienić lub pominąć znaczników domyślnych.
EndContent Wstawia zamykający znacznik HTML do obiektu CHtmlStream zwracane do klienta. Zastąpić można zmienić lub pominąć znaczników domyślnych.
WriteTitle Wstawia tytuł między odpowiednie znaczniki HTML w obiekcie CHtmlStream zwracane do klienta. Zastąpić zapewnienie innego tytułu.
GetTitle Pobiera tytuł dokumentu HTML do wysłania do klienta.
AddHeader Dodaje nagłówki odpowiedzi, zanim zostaną wysłane na serwer.
InitInstance Inicjuje obiekt CHttpServer.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream, CHttpServerContext

Index