CHttpServer::WriteTitle

wirtualnej WriteTitle void (CHttpServerContext * pCtxt ) stała;

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach zapisu tytuł wstawiane między odpowiednie znaczniki HTML w dokumencie mają być przekazywane ponownie do klienta.

Domyślna implementacja zapisuje tytuł wrócił z GetTitle między tagami HTML " lt;Title> "i" </Title> ". Zastąpić tej funkcji państwa innego tytułu.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServer::GetTitle

Index