CHttpServer::StartContent

wirtualnej StartContent void (CHttpServerContext * pCtxt ) stała;

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wstawić początkowe znaczniki HTML " lt;Body> " i " <HTML> " do dokumentu HTML zwracane do klienta.

Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia zachowanie różni się od domyślnego. Na przykład zastąpić, jeśli są zwracania strumienia typu innego niż strumień HTML (np. obraz JPEG).

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServer::EndContent

Index