CHttpServer::OnParseError

wirtualne BOOL OnParseError (CHttpServerContext * pCtxt, int nCause );

Wartość zwracany

Błąd niezerową pomyślnie jest analizowany; inny sposób 0.

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext , który zawiera EXTENSION_CONTROL_BLOCK struktury funkcji dwHttpStatusCode. Te wartości stanu:

nCause

Przyczy&na error.nbsp; Może mieć jedną z następujących wartości:

Typem wyliczenia Opis
callOK OnParseError obsługi błędu.
callParamRequired Brakowało wymaganego parametru.
callBadParamCount Było dużo lub za mało parametrów.
callBadCommand Nie można odnaleźć nazwy polecenia.
callNoStackSpace Dostępny był brak miejsca na stosie.
callNoStream Nie CHtmlStream był dostępny.
callMissingQuote Parametr brakuje znaku oferty.
callMissingParams Dostępne były bez parametrów.
callBadParam Parametr miał formacie zły.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu analizy błędów. Po błąd jest identyfikowane, wiadomości związane z przyczyny błędu jest zwracany do klienta w strumieniu HTML lub w wiadomości CHttpServerContext::WriteClient.

Zastąpić tę funkcję Państwa do dostosowywania błąd podczas analizowania.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index