CHttpServer::InitInstance

wirtualne BOOL InitInstance(CHttpServerContext* pCtxt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli Inicjalizacja zakończy się powodzeniem; inny sposób 0.

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach zainicjować obiektu CHttpServer . InitInstance nazywa się w CHttpServer::HttpExtensionProc, która jest wywoływana przez ramy dla każdego żądania do ISA.

Zastąpić tej funkcji członek inicjowania niestandardowe CHttpServer.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index