CHttpServer::EndContent

wirtualnej EndContent void (CHttpServerContext * pCtxt ) stała;

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext . Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram w celu wstawienia zamykającym HTML " lt;/Body> " i " </HTML> " do dokumentu HTML zwracane do klienta.

Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia zachowanie różni się od domyślnego. Na przykład zastąpić, jeśli są zwracania strumienia typu innego niż strumień HTML (np. obraz JPEG).

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServer::StartContent

Index