CHttpServer::ConstructStream

wirtualny CHtmlStream * ConstructStream);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CHtmlStream.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram do konstruowania obiektu CHtmlStream . Zastąpić tę funkcję Państwa, aby utworzyć wystąpienie własne klasy, aby nadać mu funkcji innej niż domyślna.

Zobacz konstruktora CHtmlStream::CHtmlStream uzyskać informacje, dlaczego może zastąpić ConstructStream i zapewniają funkcje specjalne dla obiektu CHtmlStream.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index