CHttpServer::AddHeader

void AddHeader (CHttpServerContext * pCtxt, LPCTSTRpszString ) stała;

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext.

pszString

Wskaźnik na ciąg.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać nagłówek odpowiedzi, przed wysłaniem odpowiedzi na serwerze. Użyj AddHeader , aby dołączyć własne nagłówki do tych dostaw serwera po odebraniu CHttpServerContext::ServerSupportFunction HSE_REQ_SEND_RESPONSE_HEADERS. Dodatkowy nagłówek zawiera klienta o więcej informacji.

Na przykład wywołanie AddHeader aby określić własne "content-type,", a następnie zadzwonić, aby określić kodowanie, a następnie wywołać ją ponownie, aby wstawić nagłówek "content-length". Po wywołujesz AddHeader , jak wiele razy, w razie potrzeby, użyj lt; < do strumienia dane wyjściowe, aż skończysz.

Uwaga   Po wprowadzeniu danych w strumieniu HTML w kontekście serwera, nie wymagają AddHeader ponownie. Jeśli Twój strumieniu HTML nie będą działać poprawnie.

Przykład

Oto przykład funkcji, która tworzy stronę sieci web w locie:

void CHelloExtension::Default (CHttpServerContext * pCtxt)
{
   AddHeader (pCtxt, "Content-type = tekst/plain\r\n");
   (* pCtxt) lt; < "Hello world! \r\n";
 }

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServerContext, CHttpServerContext::ServerSupportFunction

Index