Członkowie klasy CHttpFilterContext

Członkowie danych

m_pFC Wskaźnik do struktury HTTP_FILTER_CONTEXT.

Budowa

CHttpFilterContext Obiekt CHttpFilterContext.

Atrybuty

GetServerVariable I&nformationnbsp egzemplarzy; odnoszące się do połączenia HTTP lub serwera, do buforu dostarczonych przez obiekt wywołujący.
AddResponseHeaders Dodaje nagłówek odpowiedzi HTTP.
WriteClient Natychmiast zapisuje dane surowe do klienta.
AllocMem Przydzielanie pamięci buforu.
ServerSupportFunction Zawiera ogólne informacje ISA do klienta.

Omówienie CHttpFilterContext |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index