CHttpFilterContext

CHttpFilterContext nie klasy podstawowej.

CHttpFilterContext udostępnia narzędzia, które obiekt CHttpFilter wymaga przetwarzania danych, która przechodzi przez filtr. Gdy filtr otrzymuje żądanie, utworzony i zainicjować obiektu CHttpFilter , a tworzony jest obiekt CHttpFilterContext . Jako filtru żądań procesów wykorzystuje funkcje składowe CHttpFilterContext do wykonywania zadań.

Obiekt CHttpFilterContext istnieje oddzielnie od obiektu CHttpFilter w celu umożliwienia wielowątkowości. Tylko jeden obiekt CHttpFilter istnieje w module, ale filtr mogą być wymagane do procesu wiele żądań klientów jednocześnie.

CHttpFilter spowoduje utworzenie CHttpFilterContext dla każdego żądania do obsługi tych wiele żądań. CHttpFilter używa wielu CHttpFilterContext obiektów do uruchomienia w osobnych wątkach. Ten projekt umożliwia jednoczesne, wielu wywołań CHttpFilter obiektu przez połączenia różnych klientów.

Gdy rozszerzenie, który nosi nazwę biblioteki DLL (ISA), funkcja Członkowskie ServerSupportFunction monituje serwer zapewni ogólne informacje ISA do klienta.

Jeśli filtr musi przekazać coś — na przykład błąd — powrót do klienta natychmiast, wywołanie WriteClient.

# include lt;afxisapi.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC MFCUCASE

Zobacz teżnbsp;CHttpServer, CHttpFilter, HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index