CHttpFilterContext::CHttpFilterContext

CHttpFilterContext (PHTTP_FILTER_CONTEXT PFK );

Parametry

pfk

Wskaźnik do struktury HTTP_FILTER_CONTEXT.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas budowy obiektu CHttpFilterContext.

Omówienie CHttpFilterContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index