CHttpFilterContext::AllocMem

Elementem LPVOID AllocMem (DWORD cbSize, DWORD dwReserved );

Wartość zwracany

Wskaźnik do buforu lub NULL w przypadku błędu.

Parametry

cbSize

Określa rozmiar buforu pamięci do alokacji, w bajtach.

dwReserved

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przydzielić pamięci, która jest automatycznie zwalniana, kiedy komunikacja z klientem jest zakończone.

Gdy filtr HTTP jest zarejestrowany, zazwyczaj go zarejestruje dla zdarzenia koniec z netto do sesji. To zdarzenie jest odpowiednim czasie do Kosza wszystkie bufory używane przez tego żądania klienta. Ze względów wydajności większości filtry będzie prawdopodobnie przechowywać pulę buforów filtr i tylko przydzielić lub zwolnić buforu, gdy puli staje się pusta lub zbyt duże, aby zapisać napowietrznej zarządzania pamięcią. Wywołanie AllocMem może mieć negatywny wpływ na wydajność, ale z rozważnego wykorzystania, może być cennym narzędziem.

Bloki pamięci przydzielonej z AllocMem nie mogą być zarządzane z normalnym c czasu lub funkcji zarządzania pamięcią dostępnych interfejsu API systemu Windows.

Omówienie CHttpFilterContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index