Członkowie klasy CHttpFilter

Budowa

CHttpFilter Obiekt CHttpFilter.

Atrybuty

GetFilterVersion Pobiera wersję filtru po skonstruowany obiekt CHttpFilter.

Overridables

OnReadRawData Umożliwia aplikacji zobacz nieprzetworzone dane. Zwrócone dane będą zawierać nagłówki i danych.
OnPreprocHeaders Powiadamia klienta, zakończone że serwera zostało wstępne przetwarzanie nagłówków klienta.
OnAuthentication Uwierzytelnia klienta.
OnUrlMap Powiadamia klienta, gdy serwer jest mapowanie logiczne adresu URL do ścieżki fizycznej.
OnSendRawData Wysyła dane surowe od serwera do klienta.
OnLog Rejestruje informacje do pliku serwera.
OnEndOfNetSession Powiadamia klienta zakończenia sesji.

Operacja

HttpFilterProc Zwraca komunikat z informacją, jak zdarzenie, który przeszedł przez filtr został przetworzony. Wywoływana za każdym razem occors zdarzeń.

Omówie&nie CHttpFilter |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpFilterContext

Index