CHttpFilter::OnSendRawData

wirtualne DWORD OnSendRawData (CHttpFilterContext * pfc, PHTTP_FILTER_RAW_DATA pRawData );

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, powiadomienie wpisz SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION. Wywołanie następnego filtr w łańcuchu powiadomienia.

Jeśli niepowodzeniem, typ powiadomienia SF_STATUS_REQ_ERROR powinny zostać zwrócone. W tym przypadku serwer powinien używać funkcji Windows SetLastError i wskazuje błąd klienta.

Parametry

pfk

Obiekt CHttpFilterContext , który zawiera informacje kontekstu. Obiekt CHttpFilterContext można używane przez filtr do kojarzenia informacji kontekstu w żądaniu HTTP. Powiadomienie SF_NOTIFY_END_OF_NET_SESSION może służyć do udostępniania takich informacji kontekstu.

pRawData

Wskaźnik do struktury HTTP_FILTER_RAW_DATA.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach powiadomić klienta, że serwer jest wysyłanie że nieprzetworzone dane z powrotem do klienta.

Zastąpić tę funkcję Państwa, tylko po to, aby zmienić obsługi powiadamiania domyślne używane przez HttpFilterProc i różnie nieprzetworzone dane.

Omówie&nie CHttpFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpFilter::HttpFilterProc, HTTP_FILTER_RAW_DATA, CHttpFilterContext, CHttpFilter::OnReadRawData

Index