CHttpFilter::OnLog

wirtualne DWORD OnLog (CHttpFilterContext * pfc, PHTTP_FILTER_LOG pLog );

Wartość zwracany

Jeden z następujących typów powiadomień:

SF_STATUS_REQ_FINISHED

Filtr ma obsługiwać żądania HTTP. Serwer należy odłączyć sesję.

SF_STATUS_REQ_FINISHED_KEEP_CONN

Takie same jak SF_STATUS_REQ_FINISHED z wyjątkiem serwera należy przechowywać sesji TCP otwarty, jeśli opcja była negocjowana.

SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION

Następny filtr w łańcuchu notyfikacji powinna zostać wywołana.

SF_STATUS_REQ_HANDLED_NOTIFICATION

Ten filtr obsługiwane powiadomienia. Nie inne programy obsługi powinna zostać wywołana dla tego powiadomienia określonego.

SF_STATUS_REQ_ERROR

Wystąpił błąd. Serwer powinien używać interfejsu Win32 API SetLastError błąd klienta.

SF_STATUS_REQ_READ_NEXT

To filtr nieprzezroczyste strumienia; Negocjowania parametrów sesji. Ważny tylko dla surowego powiadomienia odczytu.

Jeśli niepowodzeniem, typ powiadomienia SF_STATUS_REQ_ERROR powinny zostać zwrócone. W tym przypadku serwer powinien używać funkcji Windows SetLastError i wskazuje błąd klienta.

Parametry

pfk

Obiekt CHttpFilterContext , który zawiera informacje kontekstowe i mogą być używane przez filtr do kojarzenia informacji kontekstu w żądaniu HTTP.

pLog

Wskaźnik do struktury HTTP_FILTER_LOG.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach informowania filtr, gdy serwer jest zapisywania informacji w dzienniku serwera.

Zastąpienie tej funkcji członek własnej metody rejestrowania informacji do pliku serwera. Domyślna implementacja nie robi nic.

Omówie&nie CHttpFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpFilter::HttpFilterProc, HTTP_FILTER_LOG, CHttpFilterContext

Index