Członkowie klasy CHttpFile

Budowa

CHttpFile Tworzy obiekt CHttpFile.

Operacje

AddRequestHeaders Dodaje nagłówki żądania wysyłane na serwer HTTP.
Wysłanie żądanie Wysyła żądanie do serwera HTTP.
SendRequestEx Wysyła żądanie do serwera HTTP przy użyciu metody zapisu lub WriteString CInternetFile.
EndRequest Kończy się żądanie wysyłane do serwera HTTP z funkcją Państwa SendRequestEx.
QueryInfo Zwraca nagłówki odpowiedzi lub żądanie z serwera HTTP.
QueryInfoStatusCode Pobiera kod stanu skojarzonego z żądania HTTP i umieszcza je w parametrze dostarczony dwStatusCode.
GetVerb Pobiera zlecenie, użytej w żądanie do serwera HTTP.
GetObject Pobiera obiekt docelowy zlecenie żądanie do serwera HTTP.
GetFileURL Pobiera adres URL dla określonego pliku.
Zamknij Zamyka CHttpFile i zwolnić zasoby.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile, CGopherFile, CHttpConnection

Index