CHttpFile

Klasa CHttpFile oferuje funkcjonalność do żądania i odczyt plików na serwerze HTTP.

Jeśli Twoja sesja Internet odczytuje dane z serwera HTTP, należy utworzyć wystąpienie CHttpFile.

Aby dowiedzieć się, jak CHttpFile działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC TEAR

Zobacz też CInternetFile, CGopherFile, CHttpConnection

Index