CHttpFile::GetObject

CString GetObject () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierający nazwę obiektu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać nazwę obiektu skojarzonego z tym CHttpFile. Ta funkcja Państwa tylko po wywołaniu pomyślne Wysłanie żądanie lub na obiekcie CHttpFile pomyślnie utworzone przez OpenURL.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile

Index