CHttpFile::GetFileURL

wirtualny CString GetFileURL () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierający adres URL odwoływania się do zasobów skojarzonych z tym plikiem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać nazwę pliku HTTP jako adres URL. Ta funkcja Państwa tylko po wywołaniu pomyślne Wysłanie żądanie lub na obiekcie CHttpFile pomyślnie utworzone przez OpenURL.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile

Index