CHttpFile::Close

wirtualny nieważne (Zamknij);

Uwagi

Zamyka CHttpFile i zwolnić zasoby. Ta funkcja Państwa tylko po wywołaniu pomyślne Wysłanie żądanie lub na obiekcie CHttpFile pomyślnie utworzone przez OpenURL.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile

Index