Członkowie klasy CHttpConnection

Budowa

CHttpConnection Tworzy obiekt CHttpConnection.

Operacje

OpenRequest Otwiera żądania HTTP.

Omówienie CHttpConnection |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection, CHttpFile

Index