CHttpConnection

Klasy MFC CHttpConnection zarządza połączenie do serwera HTTP. HTTP jest jednym z trzech protokołów serwera Internet implementowane przez klasy MFC WinInet.

Klasa CHttpConnection zawiera konstruktor i jednego członka funkcji, OpenRequest, który zarządza połączenia z serwerem przy użyciu protokołu HTTP.

Do komunikowania się z serwerem HTTP, należy najpierw utworzyć instancję CInternetSession, a następnie Utwórz obiekt CHttpConnection . Użytkownik nigdy nie bezpośrednio; tworzenie obiektu CHttpConnection raczej wywołania CInternetSession::GetHttpConnection, która tworzy obiekt CHttpConnection i zwraca wskaźnik do niego.

Aby dowiedzieć się, jak CHttpConnection działa z innych klas MFC Internet, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania do serwerów przy użyciu innych dwóch obsługiwanych protokołów internetowych gopher i FTP, zobacz klasy CGopherConnection i CFtpConnection.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC TEAR

Zobacz też CInternetConnection, CHttpFile

Index