CHttpConnection::CHttpConnection

(CHttpConnection);

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się do konstruowania obiektu CHttpConnection . Nigdy nie tworzysz CHttpConnection bezpośrednio. Zamiast tworzenia obiektu przez wywołanie CInternetSession::GetHttpConnection.

Omówienie CHttpConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::GetHttpConnection, CFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection

Index