Członkowie klasy CHtmlStream

Członkowie danych

m_nStreamSize Zawiera rozmiar strumienia.

Budowa

CHtmlStream Obiekt CHtmlStream.

Operacje

Dołącz Dołącza blok pamięci CHtmlStream.
GetStreamSize Pobiera rozmiar CHtmlStream.
Zamknij Zamyka strumienia i zwolnić buforu.
InitStream Inicjuje strumienia skojarzone z obiektem CHtmlStream.

Overridables

Przerwanie Kończy strumienia i ignoruje wszystkie błędy i ostrzeżenia.
Resetowanie opróżnia obiektu CHtmlStream.
Alokacji przydzielanie pamięci w obiekcie CHtmlStream.
Odśmiecacz reallocates pamięci w obiekcie CHtmlStream.
Memcpy Kopie pamięci, aby obiekt CHtmlStream.
Wolne zwalnia pamięć w obiekcie CHtmlStream.
Odłączanie zamyka CHtmlStream.
GrowStream Powiększa się obiekt CHtmlStream.
Zapis Zapisuje dane z bufora w strumieniu bieżącej.

Operatory

lt operatora; & lt; Zapisuje dane do strumienia.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Wykres hierarchii

Index