CHtmlStream::Write

wirtualne unieważnienia zapisu (stała void * lpBuf, UINT nCount );

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu użytkownika, zawierający dane, które mają być zapisywane w strumieniu.

nCount

Liczba bajtów przekazywana z bufora.

Uwagi

Wywoływany przez ram do zapisu danych z buforu do strumienia skojarzone z obiektem CHtmlStream.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CHtmlStream::operator <<

Index