CHtmlStream::Reset

wirtualny nieważne resetowania);

Uwagi

Wywoływany przez ram pusty wcześniej zainicjować obiektu CHtmlStream . Zastąpić tę funkcję Państwa wymagają specjalnych działań przed opróżnieniem obiektu CHtmlStream.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Close, CHtmlStream::Abort

Index