CHtmlStream::Realloc

wirtualne BAJT * Odśmiecacz (BAJT * lpMem, DWORD nBytes );

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, który został ponownie rozdzielone (i ewentualnie przeniesione), lub NULL jeśli ponowny przydział nie powiodło się.

Parametry

lpMem

Wskaźnik bloku pamięci odbiorczego.

nBytes

Nowy rozmiar bloku pamięci.

Uwagi

Wywoływany przez ram do ponownego przydzielenia pamięci. Zastąpić tę funkcję do wdrożenia niestandardowe pamięci konieczna zmiana alokacji. Jeśli można zastąpić tę funkcję, prawdopodobnie warto również zastąpić Alloc i wolnego.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Free, CHtmlStream::Alloc

Index