CHtmlStream::operator lt; & lt;

CHtmlStreamamp; operatora << (LPCTSTR psz );

CHtmlStreamamp; operatora << (short int w );

CHtmlStreamamp; operatora << (long int dw );

CHtmlStreamamp; operatora << (const CHtmlStream & strumienia );

CHtmlStreamamp; operatora << (podwójny d );

CHtmlStreamamp; operatora << (pływak f );

CHtmlStreamamp; operatora << (const CByteArray & tablicy );

CHtmlStreamamp; operatora << (const CLongBinary & obiektu blob );

Uwagi

Wstawiania CHtmlStream (lt; <) operatora zapisuje określony ciąg znaków lub liczbę całkowitą w strumieniu HTML. Ciąg wersją operator zapisuje ciąg bez żadnych modyfikacji. Liczba całkowita zastąpić wersji formatu operatora wartość jako dziesiętne tekst przed napisaniu.

Z&astępowanie CHtmlStreamamp; ta funkcja umożliwia dołączanie zawartości jednego strumienia HTML do innego.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Write

Index