CHtmlStream::Memcpy

wirtualne BAJT * Memcpy (BAJT * lpMemTarget, stała BAJT * lpMemSource, UINT nBytes );

Wartość zwracany

Kopia lpMemTarget.

Parametry

lpMemTarget

Wskaźnik bloku pamięci, do którego zostaną skopiowane pamięci źródła.

lpMemSource

Wskaźnik bloku pamięci źródłowego.

nBytes

Liczba bajtów, które mają być skopiowane.

Uwagi

Wywoływany przez ram do przesyłania danych i ze strumienia. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zmienić sposób, że CHtmlStream nie kopie pamięci.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index