CHtmlStream::m_nStreamSize

Uwagi

Zawiera rozmiar strumienia HTML. m_nStreamSize jest chronioną zmienną typu UINT. Tylko referencyjny tej zmiennej, jeśli chcesz zastąpić funkcji, takich jak Alloc i wolnego i GrowStream.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::GetStreamSize, CHtmlStream::GrowStream

Index