CHtmlStream::InitStream

wirtualny nieważne InitStream);

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu zainicjowania CHtmlStream. Zastąpić InitStream do wdrożenia na instancji inicjowania. Na przykład zastąpić tę funkcję, aby określić nagłówki HTML, które są zawsze potrzebne.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::CHtmlStream

Index