CHtmlStream::GrowStream

wirtualnej GrowStream void (DWORD dwNewLen );

Parametry

dwNewLen

Nowy rozmiar pliku pamięci.

Uwagi

Wywoływany przez rozszerzyć pamięć RAM. Można zastąpić go, jeśli chcesz zmienić sposób CHtmlStream rozszerza jego pamięci. Wywołania wykonania domyślne Odśmiecacz zwiększenia istniejącego bloku (lub Alloc utworzyć bloku pamięci), przydzielania pamięci w wielokrotności wartości nGrowBytes , określonej w konstruktorze lub Dołącz wywołania.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::m_nStreamSize, CHtmlStream::GetStreamSize

Index