CHtmlStream::GetStreamSize

(DWORD GetStreamSize) stała;

Wartość zwracany

Długość pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie rozmiar strumienia HTML w bajtach.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::m_nStreamSize, CHtmlStream::GrowStream

Index