CHtmlStream::Detach

BAJT * odłączyć);

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, zawierający zawartość w strumieniu HTML.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik bloku pamięci, używany przez CHtmlStream.

Wywołanie funkcji zamknie również CHtmlStream. Blok pamięci do CHtmlStream można ponownie, wywołując Dołącz. Jeśli chcesz ponownie plik i korzystanie z danych w nim, powinna wywołać GetStreamSize Aby uzyskać długość pliku przed wywołaniem Odłącz. Należy zauważyć, że jeśli dołączony blok pamięci do CHtmlStream tak, aby jego danych można użyć (nGrowBytes == 0), a następnie nie można rozwijać pamięci.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Attach

Index