CHtmlStream::Close

wirtualny nieważne (Zamknij);

Uwagi

Wywoływany przez ram aby zamknąć strumienia HTML i zwolnić buforu.

Zastąpić tę funkcję Państwa do wykonywania akcji, przed zamknięciem strumieniu HTML.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Abort, CHtmlStream::Reset

Index