CHtmlStream::CHtmlStream

CHtmlStream (UINT nGrowBytes = 4096);

CHtmlStream (BAJT * Sprawdzanie, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametry

nGrowBytes

Przyrost alokacji pamięci w bajtach.

sprawdzanie

Wskaźnik do buforu, który otrzymuje informacje o wielkości nBufferSize.

nBufferSize

Liczba całkowita, która określa rozmiar buforu plików w bajtach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas budowy obiektu CHtmlStream.

Normalnie obiekt CHtmlStream jest tworzona automatycznie i przekazywany przez CHttpServer::ConstructStream. Aby zmienić zachowanie obiektu CHtmlStream skojarzonego z obiektem CHttpServerContext nadrzędnym CHttpServer::ConstructStream. Na przykład można ustawić konkretną wartość nGrowBytes . Należy zachować ostrożność po ustawieniu nGrowBytes, ponieważ będzie wpływać na wykonywanie kodu. Parametr nGrowBytes mówi MFC jak szybko zwiększyć blok pamięci związane ze strumienia. Jeśli wartość jest duża, kod będzie szybciej, ale będzie odpadów pamięci. Jeśli wartość jest mały, kod użyje mniej pamięci, ale będą tracić czasu na o wiele częściej przydzielania pamięci.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::InitStream, CHtmlStream::Attach, CHtmlStream::Alloc

Index