CHtmlStream::Attach

void Dołącz (BAJT * Sprawdzanie, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametry

sprawdzanie

Wskaźnik do buforu załączany do CHtmlStream.

nBufferSize

Liczba całkowita, która określa wielkość bufora, w bajtach.

nGrowBytes

Przyrost alokacji pamięci w bajtach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do dołączania blok pamięci do CHtmlStream. Powoduje to, że CHtmlStream do używania blok pamięci jako plik pamięci.

Jeśli nGrowBytes jest równa 0, CHtmlStream określi długość pliku nBufferSize. Oznacza to, że dane w bloku pamięci, zanim został dołączony do CHtmlStream będzie używany jako dane pliku. Pamięć pliki utworzone w ten sposób nie mogą być uprawiane.

Ponieważ plik nie może być uprawiane, należy uważać, aby nie powodować CHtmlStream próby rośnie w pliku. Nie używaj lt operatora; < do dodawania danych.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Detach

Index