CHtmlStream::Alloc

wirtualne BAJT * Alloc (DWORD nBytes );

Wartość zwracany

Wskaźnik bloku pamięci, która została przydzielona, lub NULL jeśli przydział nie powiodło się.

Parametry

nBytes

Liczba bajtów pamięci do zaalokowania.

Uwagi

Wywoływany przez ramy przydzielić pamięci. Zastąpić tę funkcję do wykonania przydziału pamięci niestandardowe. Jeśli można zastąpić tę funkcję, zastępują zbyt wolne,.

Domyślna implementacja funkcja run-time library malloc przydzielić pamięci.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Realloc

Index