CHtmlStream::Abort

wirtualny nieważne Abort);

Uwagi

Wywoływany przez ram do końca strumienia CHtmlStream niedostępne do pisania.

Za pomocą przerwać oczyścić strumienia po katastrofalnym błędzie. Aby wymazać zawartość strumienia, jeśli planujesz zapisać go ponownie użyć polecenia Reset.

Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia niestandardowe porządkowanie.

Omówie&nie CHtmlStream |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream::Reset, CHtmlStream::Close

Index