Członkowie klasy CHotKeyCtrl

Budowa

CHotKeyCtrl Obiekt CHotKeyCtrl.
Tworzenie Tworzy klucz podgrzewania i dołącza go do obiektu CHotKeyCtrl.

Atrybuty

SetHotKey Ustawia gorąco kombinację klawiszy dla klucza podgrzewania.
GetHotKey Pobiera kod klucza wirtualnego i modyfikator flagi klawisz dostępu z klucza podgrzewania.

Operacje

SetRules Definiuje nieprawidłowe kombinacje i kombinacji modyfikator domyślnej dla klucza podgrzewania.

Omówie&nie CHotKeyCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index