CHotKeyCtrl::SetRules

nieważne SetRules ( słowo wInvalidComb, słowo wModifiers );

Parametry

wInvalidComb

Tablica flag, która określa nieprawidłową kombinacji klawiszy. Może być kombinacją następujących wartości:

wModifiers

Tablica flag, która określa kombinację klawiszy, aby użyć, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowej kombinacji. Aby uzyskać więcej informacji o flagach modyfikator zobacz GetHotKey.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do definiowania kombinacji nieprawidłowy i kombinacji modyfikator domyślnej dla klucza podgrzewania. Gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłową kombinację klawiszy, zgodnie z definicją flagi określone w wInvalidComb, system używa operatora OR połączyć klucze wprowadzony przez użytkownika z flagami, określonych w wModifiers. Wynikowy kombinacja klawiszy jest zamienione na ciąg i następnie wyświetlane w podgrzewania klucza.

Omówie&nie CHotKeyCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHotKeyCtrl::GetHotKey, CHotKeyCtrl::SetHotKey

Index