CHotKeyCtrl::SetHotKey

nieważne SetHotKey ( słowo wVirtualKeyCode, słowo wModifiers );

Parametry

wVirtualKeyCode

Kod klucza wirtualnej gorąco klucza.

wModifiers

Modyfikator flagi wskazujące klucze, używany w połączeniu z wVirtualKeyCode, zdefiniuj gorąco kombinacji klawiszy. Aby uzyskać więcej informacji o flagach modyfikator zobacz GetHotKey.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji ustanowienie gorące kombinację klawiszy dla klucza podgrzewania.

Omówie&nie CHotKeyCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHotKeyCtrl::GetHotKey

Index