CHeaderCtrl

"Kontrola nagłówek" jest to okno, zazwyczaj umieszczony powyżej kolumn tekstu lub liczb. Zawiera tytuł dla każdej kolumny, i może być podzielona na części. Użytkownik może przeciągać dzielniki, które mają oddzielać części szerokość każdej kolumny.

Klasa CHeaderCtrl oferuje funkcjonalność systemu Windows wspólnego nagłówka formantu. Ten formant (i w związku z tym klasy CHeaderCtrl ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Funkcje dodane formanty standardowe Windows 97/Internet Explorer 4.0 zawiera następujące:

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CHeaderCtrl, zobacz Tematy kontroli i CHeaderCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC LISTHDR

Zobacz też CTabCtrl, CListCtrl, CImageList

Index