CHeaderCtrl::SetOrderArray

BOOL SetOrderArray (int iCount, LPINT piArray );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

iCount

Numer nagłówka kontroli towarów.

piArray

Wskaźnik na adres buforu, który otrzyma wartości indeksu elementów w formancie nagłówka, w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się od lewej do prawej.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makro Win32 HDM_SETORDERARRAY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Jest on podawany do obsługi, nagłówek elementu zamawianie.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetOrderArray, CHeaderCtrl::OrderToIndex

Index