CHeaderCtrl::SetItem

BOOL SetItem ( int nienastawionych, HDITEM * pHeaderItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nienastawionych

Indeksu elementu manipulowanie.

pHeaderItem

Wskaźnik do struktury HDITEM , który zawiera informacje dotyczące nowego elementu.

Uwagi

Ustawia atrybuty określonego elementu w formancie nagłówka.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetItem, CHeaderCtrl::GetItemCount

Index