CHeaderCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList (CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList , wcześniej przypisany do nagłówka formantu.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do obiektu CImageList , zawierający listę obraz ma być przypisany do nagłówka formantu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_SETIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Obiekt CImageList , do którego punkty zwrócony wskaźnik jest tymczasowy obiekt i skreśla się w następnym przetwarzaniu czas bezczynności.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::CreateDragImage

Index