CHeaderCtrl::SetHotDivider

int SetHotDivider (CPoint pt );

int SetHotDivider (int nIndex );

Wartość zwracany

Indeks wyróżnione dzielnik.

Parametry

pt

Położenia kursora. Kontrola nagłówka podkreśla odpowiedniego podziału oparty na położenie wskaźnika.

nIndex

Indeks wyróżnione dzielnik.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_SETHOTDIVIDER, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Jest on podawany do obsługi nagłówek elementu przeciągnij i upuść.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index