CHeaderCtrl::OrderToIndex

int OrderToIndex (int nOrder ) stała;

Wartość zwracany

Indeks elementu, na podstawie jego zamówienia w formancie nagłówka. Indeks liczy od lewej do prawej, począwszy od 0.

Parametry

nOrder

Kolejność od zera, który element jest wyświetlany w formancie nagłówka, od lewej do prawej.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makro Win32 HDM_ORDERTOINDEX, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Jest on podawany do obsługi, nagłówek elementu zamawianie.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::GetOrderArray, CHeaderCtrl::SetOrderArray

Index